Arnoldus Groep en het Convenant

De Arnoldus Groep werd in 1992 opgericht op initiatief van de Belgische Brouwers en heeft als doel :

  • verstandig bierverbruik te bevorderen
  • bij te dragen tot de preventie van alcoholmisbruik
  • informatie te verspreiden omtrent verstandig bierverbruik
  • de dialoog en de samenwerking met alle instanties te bevorderen, zowel op gewestelijk, nationaal als internationaal niveau
  • onderzoek te voeren dat kan bijdragen tot een doeltreffende voorlichting van de verbruikers
  • een code op te stellen met betrekking tot verkoopspromotie in het algemeen, die bindend is voor alle leden van de vereniging, en toezien op de toepassing ervan

"De autodisciplinaire regels voor publiciteit van bier "

De autodisciplinaire regels voor de publiciteit rond bier die de Belgische brouwers zichzelf oplegden - de ‘Reclamecode van de Arnoldus Groep’- diende als basis voor het latere convenant, dat ook van toepassing werd voor de andere alcoholhoudende dranken.

De Belgische Brouwers, de Belgische Federatie Wijn & Gedestilleerd, Comeos en alle Horecafederaties ondertekenden op 25 januari 2013, samen met de Minister van Volksgezondheid en de consumentenorganisaties OIVO en Test-Aankoop, het Convenant inzake reclame voor en marketing van alcoholhoudende dranken. Dit Convenant is het bewijs dat alle betrokken beroepsverenigingen uit de sector van bier en alcoholhoudende dranken hun maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen.

Het Convenant is vanaf 25 april 2013 van toepassing. De vorm en het toepassingsgebied van dit convenant zijn uniek en bieden een grotere effectiviteit dan een klassiek wettelijk kader. Samen met de overheid komt men tot een efficiënte zelfregulering, die afdwingbaar en sanctioneerbaar is en waarbij alle consumenten, vooral de jongeren, op een doeltreffende manier beschermd worden.

Respect 16

Respect 16 op zomerfestivals

De Belgische Brouwers en de federatie van Muziekfestivals (FMiV) slaan deze zomer de handen in elkaar voor het uitdragen van Respect16, een sensibiliseringscampagne voor het respecteren van de leeftijdsgrens van 16 als het gaat om het schenken of verkopen van bier.

Heel wat muziekfanaten, onder hen ongetwijfeld ook min-16-jarigen, zakken de volgende weken af naar de zomerfestivals om er van de muziek te genieten. Op deze gezellige momenten kunnen vrienden onder elkaar ook gerust genieten van een lekker biertje, want festivals staan synoniem voor feest. De festivalorganisator speelt deze zomer dus een centrale rol in de verkoop van bier en zal bijgevolg ook geconfronteerd worden met de vraag naar bier door min-16-jarigen. Maar voor wie achter de bar staat, is het niet altijd gemakkelijk om “neen” te zeggen aan een jongere die nog geen 16 is. De campagne vormt een handig hulpmiddel voor iedereen die geconfronteerd kan worden met de vraag naar bier door min-16-jarigen. We willen deze mensen helpen om neen te zeggen op een respectvolle manier en met een knipoog, zonder het goede contact met de jongeren in het gedrang te brengen. De Belgische Brouwers en de federatie van Muziekfestivals (FMiV) slaan deze zomer dan ook de handen in elkaar voor het uitdragen van Respect16, een sensibiliseringscampagne voor het respecteren van de leeftijdsgrens van 16 als het gaat om het schenken of verkopen van bier.

Respect 16: de campagne

De Belgische brouwers zijn overtuigd van het feit dat min-16-jarigen geen alcohol moeten drinken. Het lichaam van min-16-jarigen groeit immers nog volop en wie jonger is dan 16, weet ook niet altijd wanneer een grens bereikt is. Daarom werd de sensibiliseringscampagne “Respect16” gelanceerd.

Deze bevat tips en boodschappen om “neen” te zeggen tegen min-16-jarigen die om alcohol vragen, maar op een respectvolle manier en met een knipoog. In eerste instantie richt de sensibiliseringscampagne zich tot medewerkers uit de horeca-sector, waar 16 als de wettelijke leeftijd voor de verkoop van bier geldt.

Tegelijk vormt ze een handig hulpmiddel voor iedereen die geconfronteerd kan worden met de vraag naar alcohol door min-16-jarigen. Uit recente opiniepeilingen is namelijk gebleken dat volwassenen de wettelijke minimumleeftijd voor het schenken van bier in de horeca niet kent. Het is dus cruciaal iedereen te sensibiliseren, niet alleen over die leeftijdsgrens, maar ook over het belang van de naleving ervan en – belangrijker nog – over het waarom van 16 als minimumleeftijd voor het drinken van bier. Een open en proactieve houding heeft duizend keer meer effect dan repressieve maatregelen.

Waarom Respect 16 ?

  • Respect voor de wet: Alcohol is legaal verkrijgbaar, maar er bestaan wél een aantal wetten die de verkoop en consumptie ervan regelen in België. Als je in een café, restaurant of hotel werkt, mag je geen bier schenken aan min 16-jarigen. Sinds 2010 is er ook voor de detailhandel een duidelijke wetgeving die stelt dat je ook hier niet langer bier mag verkopen aan min 16-jarigen.
  • Respect voor jongeren: Iedereen weet dat de meeste jongeren willen experimenteren en hun grenzen aftasten, soms onder druk van hun omgeving. Het drinken van bier maakt hier vaak deel van uit. Het lichaam en de hersenen van min-16-jarigen groeien echter nog volop en wie jonger is dan 16, weet ook niet altijd wanneer een grens bereikt is.
Download de Respect 16 poster